Informatii la tel : 0269/235157

Regulament pescuit recreativ

REGULAMENT PRIVIND PRACTICAREA PESCUITULUI RECREATIV/SPORTIV PE APELE ARONDATE AJVPS SIBIU

1. Pescuitul recreativ/sportiv pe zonele arondate A.J.V.P.S. Sibiu prin autorizatia de pescuit nr 254 – 268/2011 se poate practica cu respectarea prevederilor legale in vigoare precum si a urmatoarelor reglementari:
1.1 Pescuitul recreativ/sportiv pe zonele arondate A.J.V.P.S. Sibiu se va practica numai cu permis de pescuit ANPA uninominal si netransmisibil valabil pe perioada practicarii acestei activitati si dupa achitarea „Taxei de acces”(conform perioadei dorite(anula,lunar,saptamanal)),cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Tarife :
Pentru apele pe care AJVPS Sibiu detine autorizatie de pescuit sportiv „Tariful de acces” va fi de 107 lei anual, 61 lei lunar si 13 saptamanal.Aceste tarife sunt valabile pentru anul 2015

2.Pescuitul recreativ/sportiv pe zonele AJVPS Sibiu se poate practica de pe mal sau din barca.Daca sunt zone unde exista restrictii de acces cu barca acestea se vor respecta intocmai.
3.Este obligatorie prezentarea documentelor spre verificare , la solicitarea organelor de control;pentru cei care pescuiesc din barca ,la solicitarea organelor de control este obligatorie deplasarea (prezentarea) la mal şi prezentarea documentelor.
4. Prezentarea documentelor se va face numai după ce persoana care le-a solicitat se legitimează, iar pescarul are la cunoştinţă numele şi funcţia celui care l-a legitimat.
5.Pescuitul recreativ sporti se poate practica :
5.1.in apele colinare si de ses cu cel mult 2 undite sau 2 lansete cu cel mult 2 carlige fiecare.
5.2. In apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă
5.3.Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale

6. Drepturi si obligaţii ale pescarilor sportivi

6.1. Este obligatorie respectarea prevederilor OUG 23/2008 cu modificarile si completarile ulterioare ,a legii de protectie a mediului, a prezentului regulament si normele de protectia muncii specifice activitatii de pescuit recreativ sportiv.
6.2. Se interzice circulaţia în imediata apropiere a apei cu mijloacele de transport şi spălarea maşinilor lângă apă.
6.3.Pe malul apei se va circula cu viteză foarte mică şi este interzisă claxonarea.Este interzisa blocarea drumului cu accesorii de pescuit, corturi, rulote, masini
6.4.Se interzic audiţiile muzicale, organizarea de picnicuri pe fond sonor zgomotos, transformarea pescuitului în serbare câmpenească, instalarea la o distanţă mai mică de 10 m de următorul pescar
6.5.Toţi pescarii sunt obligaţi să întreţină curăţenia generală la locul de pescuit, să nu afecteze culturile, fâneţele sau arboretul din apropierea apei, precum şi lăsarea resturilor menajere sau a altor obiecte pe malul apei.
6.6.Sunt interzise gropile în pământ, parasirea focului deschis, aruncarea deşeurilor (pe mal sau în apă).
6.7.Este interzisă folosirea uneltelor de pescuit care duc la rănirea materialului piscicol. Este interzisă folosirea uneltelor de plasa de orice fel, a materialelor explozive şi a curentului electric pentru practicarea pescuitului si a oricaror metode interzise de lege sau care pot fi incadrate ca acte de braconaj.

7 .Retinerea capturilor
Dimensiuni si cantitati admise spre retinere

7.1 Cantitati admise la retinere:
Un pescar sportiv poate reţine într-o zona precizată în Regulament din capturile prinse numai:
- în apele din zona colinară şi de şes, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg
- în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon
7.2.Dimensiuni minime admise pentru retinere
Speciile de peşti reţinute trebuie să aibă dimensiunile minime legale aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aflat in vigoare la momentul respectiv.
7.3 Perioade si zone interzise la pescuit recreativ/sportiv
- perioadele şi zonele în care este interzis pescuitul sportiv sunt cele din Ordinul emis anual de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar si cele stabilite de catre AJVPS Sibiu si publicate sau afisate la sediul Asociatiei.

Nerespectarea in timpul pescuitului a obligatiilor din prezentul regulament , cele referitoare la protectia mediului si cele referitoare la regimul de folosire, de protectie si gospodarire a apelor va atrage dupa caz pe langa raspunderea civila sau penala conform legislatiei in vigoare in mod automat suspendarea sau retinerea permisului de pescuit recreativ sportiv si anularea dreptului de pescuit precum si interzicerea pescuitului pe zonele arondate AJVPS Sibiu.

Asociatia pescarilor sportivi sibiu

Design by IntLine-Soft S.R.L.